ثبت اختراع توسط دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

« میکرو جاذب اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین برای جذب و رهایش سرم آلبومین » عنوان اختراع زهرا قربانی دانش آموخته رشته شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی می باشد که به ثبت رسید.

 

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی،در فرایند اختراع زهرا قربانی با عنوان« میکرو جاذب اصلاح شده با بتا سیکلودکسترین برای جذب و رهایش سرم آلبومین »، دکتر مهشید نیکپور نزهتی و دکترهمایون احمد پناهی از اعضاء هیات علمی واحد تهران مرکزی و همچنین دکتر حبیب اله بهاروند عضو هیات علمی پژوهشکده پلیمر همکاری  داشته اند.

براساس این گزارش در چکیده این طرح پژوهشی آمده ست:"قسمت اعظم ترکیبات شیمیایی که به منظور ساخت داروهای جدید سنتز می شوند نامحلول و یا کم محلول در آب هستند، بنابراین خصوصا در محیط های آبکی نظیر سیستم های بیولوژیکی جذب کمی دارند و این موضوع مانع بزرگی برای ساخت انواع مشتقات و فرمولاسیونهای کار آمد مرتبط با این ترکیبات به شمار می رود. استفاده از روشهای مرسوم در فرمولاسیون هایی که در آنها نیاز به استفاده از مقادیر زیاد دارو می باشد مناسب نیست . روشهای کمپلکس سازی با استفاده از ترکیباتی نظیر بتا سیکلو دکسترین ها به دلیل داشتن حفره هایی  با اندازه مناسب وسازگاری بیشتر با محیط های بیولوژیکی، جلوگیری از متابولیسم سریع داروها و در نهایت جذب توسط جاذبهای کارآمد، مواجهه با این مشکلات را آسانتر می کند.

با توجه به قیمت بالای این ترکیبات و برای جلوگیری از اتلاف و بهینه سازی خواص مرتبط با آنها، میتوان بتا سیکلو دکسترین و مشتقات آن را روی یک بستر مناسب مانند ذرات اکسید آهن، با مزیت جداسازی سریع آنها در یک میدان مغناطیسی،  تثبیت کرد. استراتژی های متعددی برای سنتزچنین ترکیباتی مطرح شده است، اما چالش های فراوانی نیزدر تهیه ذرات پلیمری مغناطیسی  خصوصا در زمینه کاربرد دارویی آنها وجود دارد. به طور نمونه مقدار و محتوای مغناطیسی ذرات پلیمری باید به گونه ای باشد تا جداسازی سریع آنها امکان یذیر گردد. دیسپرس کردن مقدار زیاد این ترکیبات بسیار مشکل است و این موجب می شود تا سنتز این ذرات محدود گردد. همچنین با توجه به اینکه انتقال ذرات اکسید آهن درون ماتریس پلیمری باید با دقت فراوان انجام گیرد و احتمال اینکه ذرات به طور کامل و متعادل روکش دار شوند بسیار کم می باشد، بنابراین ذرات نهایی سنتز شده دارای اندازه های نامتقارن و غیر یکنواخت می باشند. اگرچه سنتز این ذرات به واسطه اصلاح سطح آنها کامل میباشد، اما نمی توان از اکسایش ذرات به طور کامل جلوگیری کرد. در این تحقیق میکرو ذرات پلیمری مغناطیسی سنتز شدند که ساختاری کروی داشته و سطح آنها توسط پلیمرهای شبکه ای متشکل از مشتقات اسیدی بتا سیکلو دکسترین تبیت شده است. با توجه به کاربردهای فراوان این ذرات سنتز شده از یکسو، و اهمیت فیزیولوژیکی سرم آلبومین و کاربردهای دارویی آن از سوی دیگر، از این ذرات به عنوان یک جاذب برای جذب و رهایش سرم آلبومین گاوی (BSA)  استفاده گردید که نتایج مطلوبی از آن حاصل شد.

ازویژگیهای میکرو جاذب پلیمری مغناطیسی اصلاح شده با بتا سیکلو دکسترین می توان به: به راحتی ته نشین نمیشود، ذرات اکسید آهن با محیط بیرونی تماس ندارند، ذرات با یک روکش پلیمری مناسب یوشش داده شده اند، ذرات با محتوی بالای اکسید آهن و به طور یکنواخت روکش دار شده اند، اندازه ذرات در حد میکرو می باشد، این ذرات قابل نشت نیستند و سمی نمی باشند، با استفاده از این روش از اتلاف بتا سیکلو دکسترین در فرایند اصلاح ذرات، جلوگیری به عمل آمد.

این طرح یک ابداع و نوآوری جهت پوشش دار کردن ذرات مغناطیسی و سنتز یک جاذب پلیمری مغناطیسی کروی با خاصیت مغناطیسی بالا حاوی تعداد زیادی حفره های آبگریز سیکلودکسترین، گروههای قطبی اسیدی و آمینی روی سطح می باشد . وجود این حفره ها و گروهها، جذب پروتیین BSA را به مقدار زیاد افزایش داده است. داده های به دست آمده از این تحقیق نشان داد تشکیل کمپلکس درجا با بتا سیکلودکسترین  در نتایج مربوط به مطالعات آزاد سازی پروتیین  BSA در محیطی شبیه بدن که مبتنی بر ماکزیمم جذب BSA در زمانی کوتاه است، تاثیر بسزایی داشته و منجر به آزاد سازی BSA به طور آهسته میگردد. به عبارت دیگر با استفاده از این میکرو جاذب می توان تعداد دفعات مصرفی BSA را به مقدار زیاد کاهش داد. لازم به ذکر است که میتوان از پروتیین BSA جذب شده توسط جاذب پلیمری سنتز شده به عنوان حد واسط در جذب ترکیبات دارویی استفاده کرد. به گونه ای که انجام این فرآیند و حضور BSA، طول مدت فعالیت آزادسازی را در داروهای با نیمه عمر کوتاه افزایش داده، بنابراین مانع از اتلاف دارو میشود. نتایج حاصل از این تحقیق در مجله بین المللی Journal of Polymer Research (2013),20,199  منتشرگردید و دراداره کل مالکیت صنعتی، اداره ثبت اختراعات، تحت طبقه بندی بین المللی  A61F;C01B;B01D;G11B;C08C;A61N ثبت شد."

چهارشنبه 13 آبان 1394  17:35

: شنبه 7 اسفند 1395  15:11:36
: 6636
: 4