نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و نمایشگاه فن بازار

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۰ دستاورد پژوهشی
تعداد بازدید:۱۰۹۲۰
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و نمایشگاه فن بازار

برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و نمایشگاه فن بازار- آذرماه ۱۳۹۶