مهلت ثبت نام اولین رویداد استارت آپی

تاریخ برگزاری:۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ رویدادهای پیش روی دانشگاه

اولین رویداد استارت آپی نرم افزارهای خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات بیشتر