مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم(ص) :


• دانشکده زبانهای خارجی: شهرک قدس (غرب سابق)میدان صنعت- ابتدای خ فرحزادی – نرسیده به مجتمع تجاری میلاد نور- ابتدای خیابان سیمای ایران- پلاک ۱ کدپستی ۸۶۸۳۱- ۱۴۶۷۶ تلفن :۸۸۳۷۰۶۵۰
• دانشکده علوم پایه: شهرک قدس (غرب سابق) میدان صنعت- ابتدای خ فرحزادی – نرسیده به مجتمع تجاری میلاد نور- ابتدای خیابان سیمای ایران- پلاک ۱ کدپستی ۸۶۸۳۱- ۱۴۶۷۶ تلفن:۸۸۰۷۴۹۰۷