نخستین رویداد ملی رقابت تیم های دانشجویی در کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هنر، معماری، شهرسازی و سلامت

دانشجویان گرامی می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس زیر مراجعه کنید.

و نیز جهت شرکت در این رویداد فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال نمایید.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

فرم ثبت نام در مسابقات کرسی‌های آزاد اندیشی (ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی)
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*عضو دوم
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • نام و نام خانوادگی*عضو سوم
  4
 • شماره دانشجویی*
  5
 • تلفن همراه*
  6
 • نام و نام خانوادگی*عضو چهارم
  7
 • شماره دانشجویی*
  8
 • تلفن همراه*
  9
 • نام و نام خانوادگی*عضو اصلی
  10
 • شماره دانشجویی*
  11
 • تلفن همراه*
  12
 • تعداد اعضا*
  13
 • استاد معرف*چنانچه از استادان محترم شما را به شرکت در جشنواره معرفی یا راهنمایی نموده اند ذکر نمایید.
  14