زمانبندی مصاحبه متاخرین دکتری ۹۷

آدرس محل های مصاحبه :

مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج):

میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند- جنب بیمارستان بوعلی- پ ۴۴۹۲

مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره):

میدان پونک – بلوار همیلا- خیابان اورگ 

توجه :

تکمیل و به همراه داشتن فرم اطلاعات اولیه (پیوست) داوطلبان در جلسه مصاحبه الزامی می باشد.

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
ردیفعنوان رشتهمحل مصاحبهزمان مصاحبه
1آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی27تیرماه 1397
2برنامه ریزی درسیمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی26تیرماه 1397
3بیومکانیک ورزشیمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی27تیرماه 1397
4پژوهش هنرمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی26تیرماه 1397
5تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامیمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی26تیرماه 1397
6حسابداریمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانیدر26و27 تیرماه1397
7حقوق جزا و جرم شناسیمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانیدر26و27 تیرماه1397
8حقوق خصوصیمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانیدر26و27 تیرماه1397
9حقوق عمومیمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانیدر26و27 تیرماه1397
10حقوق بین الملل عمومیمجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانیدر26و27 تیرماه1397