اخبار

برگزاری سلسله جلسات « تفسیر موضوعی قرآن» در مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) واحد تهران مرکزی جدید

به همت اداره دانشجویی و فرهنگی مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) و مشارکت کانون کاوش سلسله جلسات با عنوان « تفسیر موضوعی قرآن» با حضوراعضای فعال کانون های دانشجویی در مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج) برگزار شد.

ادامه مطلب