اخبار

اجرای طرح بزرگ  اندیشه تمدن ساز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اجرای طرح بزرگ اندیشه تمدن ساز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی جدید

به پیشنهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و اجرای دبیرخانه هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی واحد تهران مرکزی طرح بزرگ «اندیشه تمدن ساز » با محوریت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم اثر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی کلید خورد.

ادامه مطلب