اخبار

دکتر اقراریان: دانشگاه باید به ماموریت  و رسالت خود که همان دانشگاه اجتماعی و مساله  محور  است توجه و اهتمام داشته باشد

دکتر اقراریان: دانشگاه باید به ماموریت و رسالت خود که همان دانشگاه اجتماعی و مساله محور است توجه و اهتمام داشته باشد جدید

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در حاشیه برگزاری وبینار حکمرانی شهری تاکید کرد: امروزه در دنیا نقش اندیشکده ها در سیاست سازی ، طراحی الگوهها و مدلها بسیار برجسته است.

ادامه مطلب
دکتر مفیدیان: بی اعتنایی به اشتغال زنان، بر شدت بحران ها می افزاید /عدم اشتغال بانوان و بهره نبردن از شایستگی  ها و توانمندیشان به هدر رفتن نیمی از سرمایه های انسانی و ملی است

دکتر مفیدیان: بی اعتنایی به اشتغال زنان، بر شدت بحران ها می افزاید /عدم اشتغال بانوان و بهره نبردن از شایستگی ها و توانمندیشان به هدر رفتن نیمی از سرمایه های انسانی و ملی است جدید

استادیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در سمینار و وبینار علمی «بررسی ابعاد حقوقی اشتغال زنان» که به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی برگزار شد، تاکید کرد: بی اعتنایی به اشتغال زنان، بر شدت بحران ها می افزاید

ادامه مطلب
روز دوم برگزاری رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی

روز دوم برگزاری رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی

دومین جلسه گفتگو از اولین رویداد ملی کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور ۹ تیم از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی شمال شرق استان تهران در واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب