تالیف کتاب توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۷:۲۰ کد : ۱۰۲۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۸۹
"مسائل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پیشگیری محله مدار "عنوان کتابی است که توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تالیف شد.
تالیف کتاب توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

"مسائل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پیشگیری محله مدار "عنوان کتابی است که توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تالیف شد.

به گزارش روابط عمومی واحدتهران مرکزی، دکتر مرجان جعفری روشن فارغ التحصیل از دانشگاه مستقل بارسلون، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی و مولف کتاب مسائل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پیشگیری محله مدار در مقدمه این کتاب آورده است:" مسائل اجتماعی آسیب زا با نگاهی به پیشگیری محله مدار، تلاشی نو برای درک مسائل اجتماعی آسیب زاست، بسیاری از آن چه که از نظر شرع، گناه و از نظر قانون جرم محسوب می شود. از این جا ما به هیچ عنوان در پی انکار اهمیت عبارات و مفاهیم نیستیم ، ولی سعی می کنیم با بی طرفی هر چه بیشتر علمی و با یک دیدگاه معرفت شناسانه قابل دفاع آن ها را تحت عنوان مسائل اجتماعی آسیب زا بنگریم و با نسل جوان که در معرض تفکر غربی است؛ در این رابطه صحبت کنیم. مسائل اجتماعی که به تعادل انسان ها و جامعه عزیزمان آسیب می زنند و در بسیاری از مواقع موجب جرائم سنگینی در جامعه می شوند." از جمله موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده است می توان به: انحراف، آسیب، گناه یا مسئله اجتماعی؟ - عوامل خطرزا، سیستم ایران، حمایت و مشارکت محلی، اعتیاد و وابستگی به مواد روان گردان، رفتارهای غیر مسئولانه زیست محیطی، مسائل غیراخلاقی آسیب زا و... اشاره کرد.انتهای پیام


نظر شما :