انتصاب مسئول هماهنگی و جانشین رئیس در واحد تهران مرکزی

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۴۱۰۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۰۴۴
در حکمی از سوی دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی دکتر محمد سپهری به سمت مسئول هماهنگی و جانشین در واحد تهران مرکزی منصوب شد.
انتصاب مسئول هماهنگی و جانشین رئیس در واحد تهران مرکزی

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی؛ دکتر محمد سپهری معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به عنوان مسئول هماهنگی و جانشین رئیس واحد تهران مرکزی منصوب شد.

در حکم وی آمده است؛

بدینوسیله حضرتعالی به عنوان « مسئول هماهنگی و جانشین» اینجانب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تا تعیین رئیس واحد منصوب می‌شوید. امید است با همکاری همه مجموعه واحد تهران مرکزی در پیشبرد امور محوله موفق و مؤید باشید

دکتر محمدمهدی طهرانچی

عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی

 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و

واحد تهران مرکزی

 

کلید واژه ها: واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر محمدمهدی طهرانچی دکتر محمد سپهری


( ۶ )