برگزاری مجلس تعزیه بازار شام در واحد تهران مرکزی

۰۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۴۲۹۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۳۱
مجلس تعزیه بازار شام توسط گروه نمایش دانشجویان هنر با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی در واحد تهران مرکزی برگزار شد.
برگزاری مجلس تعزیه بازار شام در واحد تهران مرکزی

 

 

 

 

کلید واژه ها: تعزیه خوانیبازار شام