برگزاری مجلس تعزیه بازار شام در واحد تهران مرکزی

۰۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۴۲۹۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۳۰
مجلس تعزیه بازار شام توسط گروه نمایش دانشجویان هنر با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی در واحد تهران مرکزی برگزار شد.
برگزاری مجلس تعزیه بازار شام در واحد تهران مرکزی

 

 

 

 

کلید واژه ها: بازار شامتعزیه خوانی