جلسه شورای واحدهای استان تهران در واحد ورامین -پیشوا و بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی از جشنواره بزرگ دانشگاه نوآور، عشایر کار آفرین، سلامت و امنیت غذایی

۱۳ آذر ۱۳۹۷ | ۱۰:۳۹ کد : ۱۴۳۹۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۲۵۲
جلسه شورای واحدهای استان تهران در واحد ورامین -پیشوا و بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی از جشنواره بزرگ دانشگاه نوآور، عشایر کار آفرین، سلامت و امنیت غذایی صورت گرفت.
جلسه شورای واحدهای استان تهران در واحد ورامین -پیشوا و بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی از جشنواره بزرگ دانشگاه نوآور، عشایر کار آفرین، سلامت و امنیت غذایی

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: شورای استان تهران جشنواره ورامین -پیشوا