بازدید رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی از پژوهشکده بافت و آزمایشگاه های فیزیک واحد تهران مرکزی

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۲ کد : ۱۴۶۸۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۵۲
بازدید رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی از پژوهشکده بافت و آزمایشگاه های فیزیک واحد تهران مرکزی

 

 

 

 

کلید واژه ها: بازدید پژوهشکده بافت و آزمایشگاه های فیزیک دکتر سیدمحمودرضا آقامیری


( ۱ )