افتتاحیه استقرار مرکز اورژانس تهران در مجتمع دانشگاهی ولایت واحد تهران مرکزی

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۱ کد : ۱۵۰۱۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۳۹
مرکز اورژانس تهران در مجتمع دانشگاهی ولایت واحد تهران مرکزی مستقر شد.
افتتاحیه استقرار مرکز اورژانس تهران در مجتمع دانشگاهی ولایت واحد تهران مرکزی

 

 

 

 

کلید واژه ها: افتتاحیهاستقرار اورژانس تهرانمجتمع دانشگاهی ولایت