برگزاری سلسله فعالیت های کارآفرینی دانشجویی با عنوان کارآفرینی در واحد تهران مرکزی

۱۳ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۴ کد : ۱۵۳۶۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۷۶
برگزاری سلسله فعالیت های کارآفرینی دانشجویی با عنوان کارآفرینی در واحد تهران مرکزی

 

 

 

 

کلید واژه ها: سلسله فعالیت های دانشجویی کارآفرینی