با حکمی از سوی آقامیری ؛ رئیس مرکز تحقیقاتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب شد

۰۳ تیر ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۱۵۷۶۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۰۴
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، با صدور حکمی، رئیس مرکز تحقیقاتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی را منصوب کرد.
با حکمی از سوی آقامیری ؛ رئیس مرکز تحقیقاتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکتر سید محمود رضا آقامیری با صدور حکمی دکتر جلیل مالکی را به عنوان رئیس مرکز تحقیقاتی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی منصوب کرد.

در متن حکم مالکی آمده است: نظر به شایستگی های علمی، تعهد و تجربه ذیقیمت جنابعالی بدینوسیله بعنوان " رئیس مرکز تحقیقاتی حقوق" دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به مدت یکسال منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تحت فرامین مقام عظمای ولایت و در راستای قوانین و مقررات، وظایف و امور محوله را به نحو احسن پیگیری و اجرا نمائید. توفیق شما را از ایزد منان مسالت دارم .

دکتر سید محمودرضا آقامیری

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

 و واحد تهران مرکزی

کلید واژه ها: دکتر جلیل مالکی رئیس مرکز تحقیقاتی حقوق انتصاب