سومین هم اندیشی مجازی کانون بسیج اساتید واحد تهران مرکزی با عنوان: "آموزش و پرورش در جهان پسا کرونا" برگزار می شود

۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۵ کد : ۱۵۹۱۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۶۵

سومین هم اندیشی مجازی کانون بسیج اساتید واحد تهران مرکزی

با عنوان:

"آموزش و پرورش در جهان پسا کرونا"

برگزار می شود.

سخنران:

"خانم دکتر کشتی آرای"

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

زمان:

یکشنبه 16 شهریور 99

از ساعت 14 الی 16:30

توجه:

 1/ثبت نام برای عموم اساتید آزاد است.

اساتیدی که تمایل به شرکت در هم اندیشی دارند نام و نام خانوادگی و کد استخدامی یا کد استادی خود رابه سر شناسه پیامکی بسیج اساتید به شماره 6600003705 ارسال نمایند تا برای آنان شناسه و گذر واژه جلسه ارسال گردد.

2/برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر خواهد شد.

آدرس:

https://daanaan.daan.ir

کانون بسیج اساتید واحد تهران مرکزی


( ۱۰۹ )

نظر شما :