نوع خبر 
 
 همزمان با آغاز هفته وحدت در تهران مرکزی برگزار شد:جشن میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع)
چهارشنبه 24 آذر 1395  18:47
 برگزاری جشن میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) وحضرت امام جعفر صادق (ع)در واحد تهران مرکزی
چهارشنبه 24 آذر 1395  17:13
 برگزاری نشست تخصصی در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران مرکزی
چهارشنبه 24 آذر 1395  16:34
 برگزاری نشست تخصصی فرهنگی شیوه های دعوت فرزندان به نماز در مجتمع پیامبر اعظم (ص ) واحد تهران مرکزی
چهارشنبه 24 آذر 1395  15:45
 دکتر شمس سرپرست واحد تهران مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران: مزیت طرح ساماندهی گروههای آموزشی دانشگاه-جمع آوری رشته های متجانس در یک گروه
سه شنبه 23 آذر 1395  11:46
 فیض‌بخش خبر داد: اجرای 900 طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران- تجاری‌سازی 20 محصول دانش‌بنیان
دوشنبه 22 آذر 1395  17:45
 برگزاری نشست تخصصی شیوه های دعوت فرزندان به نمازدر دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی
دوشنبه 22 آذر 1395  17:20
 برگزاری سخنرانی به مناسبت آغاز هفته وحدت در واحد تهران مرکزی
دوشنبه 22 آذر 1395  16:54
 انتصاب دبیر شورای هم اندیشی در واحد تهران مرکزی
دوشنبه 22 آذر 1395  13:40
 برگزاری شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به روایت تصویر
دوشنبه 22 آذر 1395  10:7
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
 نتایج 90 - 100 از تعداد 980  خبر