نوع خبر 
 
 تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی واحدتهران مرکزی
دوشنبه 30 تير 1393  15:53
 برگزاری کارگاه اصول وروشهای اموردانشجویی درواحدتهران مرکزی
دوشنبه 23 تير 1393  15:43
 استقبال دانشگاهیان واحد تهران مرکزی از سومین دوره طرح فراگیررمضان ، بهار قرآن
دوشنبه 23 تير 1393  11:54
 با حضور صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور: مسئول جدید بسیج اساتید واحد تهران مرکزی معرفی شد
دوشنبه 23 تير 1393  10:50
1 2 3 4 5