نوع خبر 
 
 برگزاری جشن دانش آموختگی دانشکده فنی ومهندسی
پنجشنبه 30 مرداد 1393  10:38
 دانشجویان واحد تهران مرکزی در حمایت از مردم مظلوم غزه مقابل دفتر سازمان ملل تجمع کردند
چهارشنبه 29 مرداد 1393  9:42
 رقابت بیش از ۵ هزار داوطلب آزمون کاردانی فنی وحرفه ای در واحد تهران مرکزی
جمعه 24 مرداد 1393  16:46
 رقابت ۸هزار داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۹۳ در واحد تهران مرکزی
جمعه 24 مرداد 1393  10:25
1 2 3 4 5