نوع خبر 
 
 رئیس واحد تهران مرکزی: راهی برای چابک‌سازی
چهارشنبه 27 خرداد 1394  13:16
 ثبت مجله دانشکده فنی واحد تهران مرکزی در پایگاه های معتبر علمی دنیا
سه شنبه 26 خرداد 1394  17:11
 با حکم دکترمیرزاده؛ رئیس مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد
سه شنبه 26 خرداد 1394  14:3
 رئیس واحد تهران مرکزی خبر داد: رتبه جهانی دانشگاه آزاد اسلامی در تولید مقالات علمی 188 است
يکشنبه 24 خرداد 1394  12:12
1 2 3 4 5