نوع خبر 
 
 کارگاه رتبه بندی های بین المللی در استان تهران
کارگاه رتبه بندی های بین المللی در استان تهران
شنبه 31 مرداد 1394  11:44
 مراسم بزرگداشت شهید هادی باغبانی جویباری دانشجوی رشته ارتباطات واحد تهران مرکزی
مراسم بزرگداشت شهید هادی باغبانی جویباری دانشجوی رشته ارتباطات واحد تهران مرکزی
شنبه 31 مرداد 1394  11:33
 بازدید علمی دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل
بازدید علمی دانشجویان رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل
شنبه 31 مرداد 1394  8:24
 درتهران مرکزی برگزار شد: کارگاه یک روزه کامفار ویژه دانشجویان در دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی برگزار شد
سه شنبه 27 مرداد 1394  17:48
1 2 3 4 5