نوع خبر 
 
 برگزاری کارگاه توجیهی حلقه های علمی وصالحین اساتید بسیجی تهران بزرگ به میزبانی واحد تهران مرکزی به روایت تصویر
سه شنبه 31 شهريور 1394  16:31
 سخنرانی اساتید واحد تهران مرکزی در کنفرانس بین‌المللی شانگهای چین
دوشنبه 30 شهريور 1394  20:3
 ارتقاء عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه
ارتقاء عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه
دوشنبه 30 شهريور 1394  14:44
 پیام دکتر میرزاده به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید :دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به آینده جوانان و سرنوشت جامعه بی‌تفاوت نخواهد بود
شنبه 28 شهريور 1394  11:17
1 2 3 4 5