نوع خبر 
 
 تالیف کتاب توسط عضو هیئت علمی واحد تهران مرکزی
شنبه 30 آبان 1394  15:52
 برگزاری نشست علمی"رویکرد انتقادی به جایگاه امروز ترجمه در ایران وجهان"در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پنجشنبه 28 آبان 1394  12:51
 حکم ریاست دکتر مهرداد نوابخش به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران تایید شد
چهارشنبه 27 آبان 1394  19:57
 برگزاری نشست علمی «نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چهارشنبه 27 آبان 1394  12:54
1 2 3 4 5