نوع خبر 
 
 رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در دهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و نخبگان برتر : دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در حال حاضر در جوامع علمی دنیا نقش آفرینی می کنند
دوشنبه 30 آذر 1394  18:32
 در همایش پژوهش استانی از رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تقدیر شد
دوشنبه 30 آذر 1394  15:5
 در واحد تهران مرکزی برگزار شد : نشست علمی - تخصصی با موضوع« بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت»
يکشنبه 29 آذر 1394  15:11
 حکم ریاست دکتر مهرداد نوابخش به عنوان رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تایید شد
يکشنبه 29 آذر 1394  14:48
1 2 3 4 5