نوع خبر 
 
 ساخت سلول خورشیدی پلیمری توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی موفق به ساخت سلول‌های خورشیدی پلیمری در حد آزمایشگاهی شده است. این نخستین سلول خورشیدی پلیمری در دانشگاه آزاد به شمار می‌رود.
چهارشنبه 28 بهمن 1394  8:53
 واحد تهران مرکزی برگزار می کند: دوره های آموزشی هنر با صدورگواهینامه رسمی
به همت معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی دانش بنیان و همکاری دانشکده هنر واحد تهران مرکزی دوره های آموزشی هنر با صدور گواهینامه رسمی در واحد تهران مرکزی برگزار می شود .
سه شنبه 27 بهمن 1394  15:9
 واحد تهران مرکزی برگزار می کند: EPT, IELTS وTOEFL دوره آموزش زبان با صدورگواهینامه رسمی
واحد تهران مرکزی برگزار می کند: EPT, IELTS وTOEFL دوره آموزش زبان با صدورگواهینامه رسمی به همت معاونت برنامه ریزی امور اقتصادی دانش بنیان و همکاری دانشکده زبانهای خارجی واحد تهران مرکزی دوره های آموزشی زبان انگلیسی با صدور گواهینامه رسمی در واحد تهران مرکزی برگزار می شود.
سه شنبه 27 بهمن 1394  14:42
 تالیف کتاب توسط عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
"روابط عمومی کاربردی در صنعت "عنوان کتابی است که توسط دکتر حاجی محمد احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تالیف شد.
يکشنبه 25 بهمن 1394  13:3
1 2 3 4 5