نوع خبر 
 
 2هزارو 353 تن از داوطلبان آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی در واحد تهران مرکزی به رقابت پرداختند
جمعه 31 ارديبهشت 1395  12:49
 برگزاری چهارمین جشنواره فرهیختگان و سی و چهارمین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی به روایت تصویر
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395  13:3
 ارتقاء عضو هیئت علمی واحد تهران مرکزی
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395  12:57
 ارائه دستاوردهای پژوهشی واحدهای استان تهران در جشنواره فرهیختگان به میزبانی واحد تهران مرکزی
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1395  12:11
1 2 3 4 5