نوع خبر 
 
 درخشش رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران مرکزی در بیست و یکمین دوره جشنواره هنر و ادبیات و پژوهش دینی و فرهنگی
چهارشنبه 31 شهريور 1395  9:37
 هفته دفاع مقدس گرامی باد
چهارشنبه 31 شهريور 1395  8:56
 عید غدیر خم بر همه مسلمانان جهان مبارک باد
دوشنبه 29 شهريور 1395  16:48
 کسب 16 عنوان کشوری توسط واحد تهران مرکزی در بیست ویکمین جشنواره هنر وادبیات دینی،پژوهشی وفرهنگی قرآن وعترت
دوشنبه 29 شهريور 1395  13:17
1 2 3 4