نوع خبر 
 
 سرپرست واحد تهران مرکزی: راه‌اندازی دانشگاه آزاد اسلامی مبتنی بر روحیه آزادطلبی بود
چهارشنبه 29 دى 1395  11:46
 نام گذاری مجتمع دانشگاهی نیایش واحد تهران مرکزی به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی
چهارشنبه 29 دى 1395  11:24
 همایش بین المللی کارآفرینی، کسب وکار حرفه ای و فروش در اسفند ماه
چهارشنبه 29 دى 1395  11:20
 شورای تخصصی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
سه شنبه 28 دى 1395  18:25
1 2 3 4 5