دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار کرد: نشست علمی – تخصصی حقوق بین الملل

۲۷ مهر ۱۳۹۴ | ۱۸:۴۰ کد : ۷۱۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۴۶

 

در پی حادثه ناگوار منا و تبعات ناشی از آن، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی نشست علمی–تخصصی با محوریت مسئولیت دولت عربستان در قبال زائرین را برگزار کرد.

 

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکترجلیل مالکی رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در حاشیه این نشست در گفت وگویی با تاکید بر حقوق گردشگران خارجی در کشور میزبان خاطرنشان کرد: دولت عربستان باید مسئولیت حادثه منا را بپذیرد.

وی درخصوص برگزاری نشست های علمی تخصصی در دانشکده حقوق اذعان داشت: سلسله نشست های تخصصی دوره های دکتری دانشکده ،که نشست حاضر یکی از این نشست ها تلقی می شود مقرر شد هر ماه با حضور الزامی دانشجویان دکتری تشکیل شود و به موضوعات مبتلا به روز بپردازد.

وی افزود: امیدوارم خروجی این نشست ها که در زیر مجموعه گروههای تخصصی دانشکده حقوق برگزار می شودعلاوه بر ارتفاء سطح کیفیت و دانش افزایی دانشجویان دکتری، مورد استفاده دستگاههای ذیربط بر بدنه قوای سه گانه نیز قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، دکترمحسن عبداللهی استاد دانشگاه  شهید بهشتی باتاکید برضرورت جایابی درست ازاین واقعه حقوقی دکترین کلاسیک حداقل  استادندارهای رفتاری و حقوقی و همچنین رفتار برابر با اتباع بیگانه را تشریح کرد و گفت: این دکترین پس از تصویب منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری (میثاقین) قدیمی شده است.

وی برضرورت شناسایی تعهدات الزام آور بین المللی عربستان تاکید داشت و افزود: حق حیات تنها جنبه سلبی نداشته بلکه سلسله تکالیفی را نیز به صورت ایجابی برعهده دولت ها می گذارد و با تکیه بررویه های قضایی اروپایی وی به آستانه پایین در موارد محکومیت دولت در خصوص قصور در حفظ حیات اشاره کرد.

وی همچنین یادآور شد درحال حاضر، با فرضیات و نقل قولها در خصوص این قضیه مواجه هستیم و طبیعتا" موضوعات مطرح شده براساس همین مفروضات می باشند.

این گزارش حاکی است، دکتر حسین سادات میدانی استاددانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه نیز در سخنانی پیرامون معاهدات بین المللی که عربستان به آنها پیوسته ،مراجع ذی صلاح بین المللی ،ادله و مستند سازی را به صورت اجمالی بررسی کرد .

وی با تاکید بر اصل عدم صلاحیت محاکم بین المللی در حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: ارجاع به دیوان دادگستری بین المللی در حال حاضر افق مناسبی را ارایه نمی دهد وبا تاکید جدی بر موضوع مستندسازی،  تحقیق بین المللی را گزینه ای مناسب عنوان کرد.

 وی افزود: طبق اخبار واصله، در دادستانی شعبه مخصوصی در ارتباط با حادثه منا در نظر گرفته شد. وی 3 بحث کلی ؛ حقیقت چه بوده است ، چه مسئولیتی وجود دارد و امکان استناد به این مسئولیت نزد چه مرجعی امکان پذیر است را در این حادثه حائز اهمیت دانست.

در ادامه این نشست دکتر صادق سلیمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، با ارائه سخنانی پیرامون مسئولیت کیفری در حادثه منا یادآورشد: مسئولیت کیفری ناظر بر اشخاص و افراد حقیقی اعم از دولتمردان و غیره می باشد وتابعیت بزه دیده در بحث کیفری تاثیر ندارد.

وی فرض وقوع عمل مجرمانه را در دو قالب جرایم بین المللی و جرایم عادی مطرح و در خصوص جرایم بین المللی دو عنوان مجرمانه جرایم علیه بشریت و نسل زدایی را تشریح کرد و هر دو آنها رادر شرایط فعلی مردود دانست.

 سلیمی خاطرنشان کرد: حتی با فرض جرایم بین المللی امکان ارجاع این قضیه با توجه به عدم عضویت عربستان در دیوان بین المللی کیفری امری بعید به به نظر می رسد. انتهای پیام/

 

 

 

 

 

 


( ۱ )

نظر شما :