دانشکده علوم سیاسی برگزار کرد: سمینار فرصت ها و تهدیدها و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت

۲۷ آبان ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۱ کد : ۸۱۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۸۲۶

 

 

سمینار فرصت ها و تهدیدها و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت با حضور جمعی از دانشجویان و استادان رشته علوم سیاسی در دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکتر غلامحسین بلندیان عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درسمینار فرصت ها و تهدیدها و آسیب های اجتماعی در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیتدر سخنانی خاطرنشان کرد: سبک زندگی در جامعه ما ایران معادل لایف استایل نیست با توجه به جرائم اجتماعی روبه رشد در ایران و همچنین 1980عنوان جرم و  16میلیون گردش پرونده های حقوقی و کیفری و خانوادگی در دادگستری ها می توان ، آسیب های اجتماعی را که در رفتار جرم انگارانه تجلی پیدا کرده است به عنوان نقاط ضعف در سبک زندگی ایرانیان دانست .سبک زندگی ایرانی از منظر ایجاد نظم یا ایجاد بی نظمی یک سبک پارا دوکسیکال است وحرکت آن به سوی نظم زایی و نظم زدایی بستگی کامل به این نکته دارد که در برآیند تجمیع مولفه های سازنده سبک زندگی ایرانی کدام مولفه ها از دست بالاتر برخوردارهستند .برخی از مولفه های قوت سبک زندگی در ایران ،خانواده محور بودن ،ارزش بالا داشتن علم و عالمان ،علاقه مندی و گرایش درونی به ارزش های دینی (فارغ از میزان تقید عملی به آنها )،علاقه مندی به پیشرفت و ترقی کشور – یاری رسانی به دیگران – حمایت از افراد ستمدیده و مظلوم می باشد . اما مهمترین نقطه ، قوت جامعه ایرانی بهره مندی از اندیشه های الهی و معنوی بصورت عام است . در یک جمع بندی می توانیم بگوییم سرمایه داری دین فراگیر لایف استایل است آنچه جامعه ایرانی را اضمحلال کامل نجات داده است فرهنگ اسلامی ایرانی حاکم برکشور است .در بخش تهدیدات و فرصتها ، شبکه های اجتماعی بویژه اینترنت دارای آثار مثبت و منفی روی سبک زندگی ایرانیان می باشد . فرهنگ و اعتقادات زیر تیغ همین شبکه هاست .تغییر الگوی زندگی دینی با استحاله باورهای مردم و ارزش های آنان حاصل می شو د.که مهمترین تهدید امروز جامعه است که حاصلش توسعه نا هنجاریهای اجتماعی و رخت بربستن نظم و امنیت از جامعه است .بصورت خلاصه تهدیدات در سبک زندگی ایرانیان با رویکرد نظم و امنیت در چهار دسته فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی قابل تقسیم می باشد.با توجه به نقاط ضعف وقوت وتهدیدات و فرصت ها در زندگی ایرانیان و پارادوکسیکال بودن این مولفه ها می توان گفت مشکل فعلی زندگی ایرانیان بی سبکی است . فلذا ست معرفی یک سبک زندگی اسلامی همواره از دغدغه های مقام معظم رهبری می باشد که بدنبال بازیابی سبک زندگی دینی اسلامی مردم در جامعه می باشند .گفتمان ایشان را می توان گفتمان اصول گرایی عدالت محور معرفی نمود که بستر اصلی آن هویت اسلامی و انقلابی است . مقام معظم رهبری با استناد به آیات قرآن کریم مفهوم حیات طیبه اسلامی را معادل سبک زندگی اسلامی می دانند که یک پاکی و خوبی و نظم و آرامش درآن مستتر است واز هر گونه پلشتی و بی نظمی بدور می باشد.

 

 

این گزارش حاکی است،دکتر سید علی مرتضویان معاون دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی نیز در این سمینار در سخنانی گفت:آثاری که سبک های زندگی برنظم و امنیت جامعه  به جا می گذراند موضوع مطالعه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی بوده است . در این نوشته تاکید بر آثاری است که سبک های زندگی ، بویژه سبک های ناشی از گسترش ار تباطات نوین در فضای سایبر , بر خانواده و مناسبات خانوادگی به جا می نهند . هدف اصلی این است که نشان دهیم سبک های زندگی جدید , خانواده در مقام اساسی ترین نهاد حیات اجتماعی را دستخوش چالشها و آسیب های جدی نموده است . شناخت دقیق و علمی این چالشهاوآسیب ها زمانی اهمیت بیشتری می یابد که آثار نا مطلوب آنها را بر نظم و امنیت جامعه مورد توجه قرار دهیم .

شکل گیری و گسترش شهرهای بزرگ , بویژه کلان شهرها , در طی قرن گذ شته زندگی اجتماعی را به شدت دگرگون ساخته و سبک های زندگی نوینی را در پی آورده است . نا دیده بگیریم , معهذا آثار منفی و آسیب زا آنها بر نهادها ی  گونا گون , بخصوص بر نهاد خانواده , بسیار شدید و تهدید آمیز بوده و بسیاری ازجوامع ,  بویژه جوامع به اصطلاح جهان سوم , را به مرز فرو ریختن نظم و امنیت در ابعاد گو ناگون آن سوق داده است .

تحولات علمی و صنعتی در طی سده های اخیر پیوسته دگر گونی هایی را در نهادهای گو ناگون و به تبع آن در شیوه های زندگی به بار آورده است . این دگر گونی ها بسیار متنوع اند طوری که حتی اشاره به عناوین آنها صفحات متعددی را به خود اختصاص می دهد .اما تا آنجا که به بحث ما مربوط می شود ، دگر گونی های ناشی از تحولات علمی ، فنی وصنعتی را نمی توان به یکی دو مقاله فرو کاست و همه مسائل مرتبط با نظم و امنیت اجتماعی رادرپرتو آن مطالعه کرد . از این گذشته همه دگرگونی ها لزوماً آ سیب زا نیستند .با اتخاذ سیاست های مناسب می توان جنبه های آسیب زا ی بسیاری از دگر گونی های اجتماعی را مهار کرد.البته ، توفیق در این کار مستلزم اطلاعات دقیق از شدت ، عمق و ابعاد دگر گونی ها از یک سو و شیوه های تاثیر گذاری

بر سامان  اجتماعی و نظم وامنیت  عمومی است .

مهمترین عاملی که به عنوان متغیر مستقل در دگر گونی های اجتماعی چند دهه اخیر در سراسر جهان ظاهر شده ،تحولات مرتبط با نظام های جدید ارتباطی و اطلاع رسانی است که با اندکی تسامح می توان آن را در " فضای سایبر " خلاصه کرد. این فضای نسبتاً نو پدید همه عرصه ها ی زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب سبک های زندگی نوینی شده است که آثار آن برنظم و امنیت  باید به طور جدی مطالعه شود.

فضای نو پدید سایبر ، نهاد خانواده را که در طی چند دهه گذشته با انواع چالشها ی اقتصادی و فرهنگی رو به رو کرده بود ، با فشارها وتهدید های تازه ای رو به رو کرده است . انواع شبکه های مجازی که به گونه ای روز افزون در جهت دهی به ارزشها ،هنجارها ، گرایش ها ی فکری و عقید تی ، گرایش های حسی و عاطفی و ذوق و پسند نقش آفرینی می کنند می توانند  با ترویج سبک های زندگی نا سالم و زیا نبار سامان اجتماعی را بیش ازپیش د ستخوش اختلال کنند.انتهای پیام/

 

 

 

 

 


( ۱ )

نظر شما :