عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی : تامین انرژی، امروزه از مهم‌ترین مباحث توسعه کشورهاست

۰۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۹ کد : ۸۵۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۹۰۷

 

 

 

دکتر ابراهیم عباسی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در نشست علمی تخصصی در جمع دانشجویان و صاحبنظران علم اقتصاد گفت : امروزه تامین انرژی از مهمترین مباحث توسعه کشورهاست.

 

  به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکتر ابراهیم عباسی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکزی در موضوع سخنرانی علمی با موضوع « پیش بینی مصرف انرژی در بخش کشاورزی با نگاه برچالشهای مصرف انرژیهای فسیلی و توسعه پایدار» در سخنانی با بیان اینکه تامین انرژی، امروزه از مهم‌ترین مباحث مطرح در کلیه کشورهای جهان در امر توسعه به‌شمار می‌رود گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها نه‌تنها نیازمند مصرف انرژی، بلکه نیازمند افزایش مصرف آن نیز است. نگاهی به روند مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه به ‌وضوح نشان می‌دهد که هرگونه شتاب در امر توسعه، همزمان با افزایش قابل توجه در میزان مصرف انرژی بوده است. تا به امروز انرژی مصرفی جهان از منابع مختلف و عمدتاً از منابع فسیلی تأمین شده است. اما مشکلات متعدد از جمله محدودیت و پایان‌پذیری منابع فسیلی ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی یا بهینه‌سازی مصرف آن و نیز جایگزینی منابع دیگر انرژی به‌خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر را آشکار نموده است.

 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد وحسابداری واحد تهران مرکزی در ادامه افزود: در شرایط فعلی، معضلات زیست ‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و پدیده اثرات گلخانه‌ای مورد توجه فراوان قرار گرفته است.دراینجا ابتدا روند فعلی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و عواقب آن مورد بررسی قرار می گیرد وسپس با توجه به هزینه های زیست محیطی ناشی از این الگوی مصرفی به ارائه گزینه های جایگزین جهت دستیابی به توسعه پایدار پرداخته می شود. برای این منظور از روشهای اقتصاد سنجی و روشهای تحلیلی-توصیفی بطور توامان استفاده می گردد. به این ترتیب بااستفاده از روش ARIMA میزان مصرف انرژی تا سال 1410 پیش بینی گردیده است و بر آن اساس اقدام به تشکیل 6 سناریو گردیده است. در سناریوی مرجع فرض می شود که روند گذشته مصرف انرژی به آینده سرایت کند. در سناریوی 1 و 2 فرض براین که شدت مصرف انرژی در آینده افزایش یابد و در سناریوهای 3، 4 و 5 فرض بر کاهش شدت مصرف انرژی است.

وی بیان داشت : نتایج سناریوها بدینگونه است که در دو سناریوی اول که نامطلوب هستند مصرف انرزیهای فسیلی به شدت افزایش می یابد و به دنبال آن هزینه های اجتماعی نیز افزایش می یابند. در سه سناریوی بعدی در اثر کاهش شدت مصرف انرژی میزان مصرف انرژی به نسبت سناریوی مصرف کاهش یافته و منافع آن به صورت صرفه جویی در مصرف انرژیهای فسیلی و کاهش هزینه های زیست محیطی تبلور می یابد.

سناریویی که در مقابل سناریوهای فوق مطرح می گردد استفاده از ظرفیتهای کشاورزی در کاربردانرژیهای نو می باشد. در ایران با توجه به پتانسیلهای استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین گرمایی، انرژی بیومس، بیوگاز وامکانات عظیمی جهت جایگزینی انرزیهای فسیلی وجود دارد که تحقق این مسئله مستلزم یک برنامه ریزی دقیق علمی و بلندمدت است. انتهای پیام/

 

 

 

 

 


( ۱ )

نظر شما :