اخبار تصویری - آرشیو

انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انستیتو فیزیک کاربردی

انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انستیتو فیزیک کاربردی

درراستای تجهیز آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی پیشرفته مورد نیاز دانشگاه و همکاری پژوهشی و ایده پردازی – آینده نگری در موضوعات مورد علاقه دو طرف ، تفاهم نامه ای بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انستیتو فیزیک کاربردی منعقد شد.

ادامه مطلب
تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری" عنوان کتابی است که توسط دکتر زهرا لشگری استادیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن مرکزی به چاپ رسید. به گزارش روابط عمومی واحدتهران مرکزی، دکتر زهرا لشگری کتاب حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری را درهفت فصل تدوین کرد.

ادامه مطلب