اخبار دانشگاه - آرشیو

گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتسال برادران ویژه استادان وکارکنان واحد تهران مرکزی

گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتسال برادران ویژه استادان وکارکنان واحد تهران مرکزی

گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتسال برادران ویژه استادان وکارکنان واحد تهران مرکزی تیم فوتسال دانشجویی خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی توانست عنوان قهرمانی را در مسابقات قهرمانی استان تهران به خود اختصاص دهد.

ادامه مطلب
کسب مقام قهرمانی توسط  تیم فوتسال دانشجویی  خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مسابقات قهرمانی استان تهران

کسب مقام قهرمانی توسط تیم فوتسال دانشجویی خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مسابقات قهرمانی استان تهران

کسب مقام قهرمانی توسط تیم فوتسال دانشجویی خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مسابقات قهرمانی استان تهران تیم فوتسال دانشجویی خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی توانست عنوان قهرمانی را در مسابقات قهرمانی استان تهران به خود اختصاص دهد.

ادامه مطلب
برگزاری «کارگاه مقاله نویسی»در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزاری «کارگاه مقاله نویسی»در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزاری «کارگاه مقاله نویسی»در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی «کارگاه مقاله نویسی»ویژه دانشجویان در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب
در واحد تهران مرکزی برگزارشد: سمینارآشنایی فضایی، توانمندی های کشور در این حوزه و آشنایی با مسابقات دانشجویی ماهواره‌ی مکعب ایرانی

در واحد تهران مرکزی برگزارشد: سمینارآشنایی فضایی، توانمندی های کشور در این حوزه و آشنایی با مسابقات دانشجویی ماهواره‌ی مکعب ایرانی

در واحد تهران مرکزی برگزارشد: سمینارآشنایی فضایی، توانمندی های کشور در این حوزه و آشنایی با مسابقات دانشجویی ماهواره‌ی مکعب ایرانی

ادامه مطلب
دکتر عقیلی در کنفرانس افراطی‌گرایی و چالش‌های روزنامه‌نگاری دانشگاه اسلو نروژ مطرح کرد:

دکتر عقیلی در کنفرانس افراطی‌گرایی و چالش‌های روزنامه‌نگاری دانشگاه اسلو نروژ مطرح کرد:

دکتر عقیلی در کنفرانس افراطی‌گرایی و چالش‌های روزنامه‌نگاری دانشگاه اسلو نروژ مطرح کرد: غربی‌ها با برجسته‌سازی ماهرانه، انگاره‌های غیر واقعی از جهان اسلام عرضه کرده‌اند انگاره‌سازی توسط غرب به افراطی‌گرایی منتج شده است

ادامه مطلب