اخبار دانشگاه - آرشیو

دکتر ضیائی مطرح کرد: تشریح نحوه بازخرید متقاضیان و ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور رئیس و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر ایجاد فضای کارآمد، کارآ و معتمدانه در دانشگاه آزاد اسلامی، نحوه بازخرید متقاضیان و ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را تشریح کرد.

ادامه مطلب

ستاد اقامه نماز استان تهران از طهرانچی تقدیر کرد

ستاد اقامه نماز استان تهران از دکتر محمد مهدی طهرانچی عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی به دلیل اشاعه فرهنگ نورانی نماز و ارزیابی وضعیت اقامه نماز و میزان تحقق برنامه ها و فعالیت های مربوط به ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز در دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران قدردانی کرد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه تخصصی فرهنگی « راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت در دانشگاه » در واحد تهران مرکزی

به همت حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی واحد تهران مرکزی و با همکاری و مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران کارگاه تخصصی فرهنگی باعنوان «راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت در دانشگاه » در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری نشست تخصصی سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

به همت واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان تهران نشست تخصصی سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران مرکزی برگزارشد.

ادامه مطلب

برگزاری مراسم تقدیر از برگزیدگان بخش شفاهی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از برگزیدگان بخش شفاهی بیست و سومین دوره مسابقات قرآن و عترت واحد تهران مرکزی تقدیر شد.

ادامه مطلب