اخبار دانشگاه - آرشیو

رشد ۲۰۰ رتبه ای دانشگاه آزاد تهران مرکزی در دانشگاه های جهان

رشد ۲۰۰ رتبه ای دانشگاه آزاد تهران مرکزی در دانشگاه های جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، با توجه به روند روبه رشد رقابت در عرصه تولیدات علمی دانشگاه ها، گام های اساسی در این راستا برداشته است و در گام نخست توانسته است در ویرایش ژانویه ۲۰۱۸ فهرست دانشگاه های برتر در نظام رتبه بندی وبومتریکس بیش از ۲۰۰ رتبه در بین دانشگاه های سراسر جهان ارتقای مرتبه داشته باشد. رتبه بندی وبومتریکس که در سال با دو ویرایش منتشر میشود، بر اساس پارامترهای حجم اطلاعات موجود بر روی وب، قابلیت دسترسی و نسبت اطلاعات منتشر شده در وب به میزان لینک های برگشتی خارجی در قالب یک شاخص مرکب به رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سطح جهان می پردازد. بر این اساس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ۲۰۲ پله در میان دانشگاه های جهان رشد داشته است و از رتبه ۶ دانشگاه آزاد به رتبه ۵ و از رتبه ۶۱ دانشگاه های ایران به رتبه ۵۶ ارتقاء یافته است. نظام رتبه بندی جهانی وبومتریکس رشد ۲۰۰ رتبه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی را در بین دانشگاه های سراسر جهان نشان می دهد.

ادامه مطلب

طهرانچی: دانشگاه آزاد اسلامی در تهران می تواند بازوی فکری سما باشد

دکتر محمد مهدی طهرانچی عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در شورای استان تهران بر همکاری واحدهای دانشگاهی در توسعه سازمان سما تاکید کرد.

ادامه مطلب