اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران غرب

برگزاری شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران غرب

شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با حضور دکتر سید محمود رضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، دکتر طهماسب کاظمی مسئول تمشیت امور مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر مجید مشکینی سرپرست معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه آزاد اسلامی و روسای واحدهای دانشگاهی استان تهران به میزبانی واحد تهران غرب برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست مشترک دبیران کانونهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان ومدیران مسئول نشریات دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

نشست مشترک دبیران کانونهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان ومدیران مسئول نشریات دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

سومین نشست مشترک دبیران کانونهای فرهنگی اجتماعی دانشجویان و مدیران مسئول نشریات دانشجویی با حضور معاون فرهنگی دانشجویی، مدیرکل فرهنگی اجتماعی و دبیران کانون های فرهنگی و نشریات واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب