اخبار دانشگاه - آرشیو

تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

Crossbar-Based Interconnection Networks, Blocking, Scalability, and Reliability عنوان کتـابی است که توسط دکتر محسن جهـانشـاهی عضو ارشد موسسـه بیـن المللی IEEE )IEEE Senior Member) و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مرکزی به رشته تحریر در آمده است.

ادامه مطلب
مرکز سنجش و پذیرش اعلام کرد افزایش رشته محل های جدید در انتخاب رشته داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز سنجش و پذیرش اعلام کرد افزایش رشته محل های جدید در انتخاب رشته داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای از افزایش رشته محل های جدید در انتخاب رشته داوطلبان دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ادامه مطلب