اخبار دانشگاه - آرشیو

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان تهران عنوان کرد؛ رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی، نقطه امیدی برای دوست‌داران انقلاب

مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان تهران عنوان کرد؛ رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی، نقطه امیدی برای دوست‌داران انقلاب

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ آزاد اسلامی استان تهران گفت: رویکرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی نقطه امیدی برای دوست‌داران انقلاب ایجاد کرده است. توجه مسئولان دانشگاه به مسایل دینی و فرهنگی قابل تحسین است و در همین مسیر قدم خواهیم گذاشت.

ادامه مطلب