اخبار دانشگاه - آرشیو

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم روز کارمند: نباید اجازه دهیم ناامیدی در بدنه آموزش‌عالی رخنه کند

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم روز کارمند: نباید اجازه دهیم ناامیدی در بدنه آموزش‌عالی رخنه کند

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نباید اجازه دهیم ناامیدی در بدنه آموزش‌عالی رخنه کند. آموزش‌عالی وقتی موفق است که جوانان باانرژی و امید بیایند و تحصیل کنند.

ادامه مطلب
برگزاری اولین کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

برگزاری اولین کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

درآستانه شروع سال تحصیلی جدید اولین کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی در مجتمع دانشگاهی ولایت (سوهانک) برگزار شد.

ادامه مطلب