اخبار دانشگاه - آرشیو

دکتر آقا میری: اگر بخواهیم چرخه علم، فناوری، نوآوری  و تجاری سازی را تکمیل کنیم باید به سمت کاربردی کردن علم برویم

دکتر آقا میری: اگر بخواهیم چرخه علم، فناوری، نوآوری و تجاری سازی را تکمیل کنیم باید به سمت کاربردی کردن علم برویم

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در مراسم اختتامیه رویداد استارت آپ ویکند با عنوان" انتخاب شو"که برای اولین باردردانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحدتهران مرکزی برگزار شد بر بهادادن به چنین رویدادهایی در کشور تاکید کرد.

ادامه مطلب

نیازی: نتیجه پژوهش دانشگاه ها در جامعه و اشتغال جوانان دیده نمی شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی گفت: یکی از مشکلات موجود در دانشگاه ها، این است که دانشگاه ها صرفا آموزش محور بوده اند و در میدان عمل به پژوهش توجه چندانی نداشته اند.

ادامه مطلب
فهیمی نجم: رویداد استارت آپ ویکند، در آینده به صورت کشوری برگزار خواهد شد

فهیمی نجم: رویداد استارت آپ ویکند، در آینده به صورت کشوری برگزار خواهد شد

دبیر اجرایی اولین رویداد علمی استارت آپ ویکند انتخاب شو گفت: در حال حاضر رویداد علمی استارت آپ ویکند انتخاب شو به صورت استانی برگزار شده است، اما قرار است که در آینده به شکل کشوری برگزار شود.

ادامه مطلب