اخبار دانشگاه - آرشیو

رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی: دولت در افزایش قیمت بنزین شتاب‌زده عمل کرد/ درآمد ۲۵‌درصد جمیعت کشور از محل خودروهای اسنپ و تاکسی تأمین می‌شود

رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی: دولت در افزایش قیمت بنزین شتاب‌زده عمل کرد/ درآمد ۲۵‌درصد جمیعت کشور از محل خودروهای اسنپ و تاکسی تأمین می‌شود

رئیس دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی معتقد است دولت در افزایش قیمت بنزین شتاب‌زده عمل کرد و هنوز بسترهای آن در کشور آماده نیست.

ادامه مطلب