اخبار دانشگاه - آرشیو

دبیر علمی جشنواره رسانه ای امام رضا(ع): جریان سازی تولید محتوای فاخر رضوی در جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)

دبیر علمی جشنواره رسانه ای امام رضا(ع): جریان سازی تولید محتوای فاخر رضوی در جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)

دبیر علمی نخستین جشنواره رسانه ای امام رضا(ع) گفت: این جشنواره سرفصل تازه ای برای بازشناسی تولیدات خلاق و هنرمندانه، همفکری با خادمان رسانه ای و جریان سازی در مسیر تولیدات فاخر مرتبط با فرهنگ رضوی است.

ادامه مطلب