اخبار تصویری

گزارش تصویری مراسم تقدیر از فاطمه عابدین نژاد کارمند بازنشسته  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

گزارش تصویری مراسم تقدیر از فاطمه عابدین نژاد کارمند بازنشسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

در مراسمی با حضور جمعی از معاونین، مسئولین و کارکنان حوزه معاونت پژوهش و فناوری و دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی از فاطمه عابدین نژاد کارمند بازنشسته دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی به پاس سی سال خدمت صادقانه اش تقدیر شد.

ادامه مطلب
گزارش تصویری

گزارش تصویری

بازدید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران از روند برگزاری آزمون عملی پذیرش دانشجویان رشته نوازندگی گرایش ساز ایرانی در واحد تهران مرکزی

ادامه مطلب