اخبار تصویری

با حضور دکتر آقامیری برگزار شد: دومین جلسه شورای مشورتی دانشجویی ویژه دانشجویان خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با حضور دکتر آقامیری برگزار شد: دومین جلسه شورای مشورتی دانشجویی ویژه دانشجویان خواهر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دومین جلسه شورای مشورتی دانشجویی «دانشجویان خواهر» با حضور دکتر سید محمود رضا آقامیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی ، جمعی از مسئولین دانشگاه و نمایندگان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار شد.

ادامه مطلب