اخبار تصویری

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاهیان واحد تهران مرکزی با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاهیان واحد تهران مرکزی با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاهیان واحد تهران مرکزی با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاهیان واحد تهران مرکزی با آرمانهای امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند

ادامه مطلب
انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انجمن علمی حقوق ورزشی ایران

انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انجمن علمی حقوق ورزشی ایران

به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی جلسه عقد تفاهم نامه فی مابین این واحد بزرگ دانشگاهی و انجمن علمی حقوق ورزشی ایران برگزار شد.

ادامه مطلب
انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و بیمه پاسارگاد

انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و بیمه پاسارگاد

انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و بیمه پاسارگاد به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی، تفاهم نامه ای بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی وشرکت بیمه پاسارگاد منعقد شد.

ادامه مطلب
انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انستیتو فیزیک کاربردی

انعقاد تفاهم نامه مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انستیتو فیزیک کاربردی

درراستای تجهیز آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی پیشرفته مورد نیاز دانشگاه و همکاری پژوهشی و ایده پردازی – آینده نگری در موضوعات مورد علاقه دو طرف ، تفاهم نامه ای بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و انستیتو فیزیک کاربردی منعقد شد.

ادامه مطلب
تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی

حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری" عنوان کتابی است که توسط دکتر زهرا لشگری استادیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا ن مرکزی به چاپ رسید. به گزارش روابط عمومی واحدتهران مرکزی، دکتر زهرا لشگری کتاب حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری را درهفت فصل تدوین کرد.

ادامه مطلب