اخبار دانشگاه

نوریان: امروز آموزش عالی یک صنعت و یک فضای رقابتی است

نوریان: امروز آموزش عالی یک صنعت و یک فضای رقابتی است جدید

دبیرکل هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی در جمع هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با بیان اینکه امروز آموزش عالی یک صنعت و یک فضای رقابتی است، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی با پتانسیل هایی که دارد در نوع خود یک برند علمی است.

ادامه مطلب
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به آنا خبر داد: ایجاد شبکه‌ تحول در دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر استاد و دانشجو

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به آنا خبر داد: ایجاد شبکه‌ تحول در دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر استاد و دانشجو جدید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی بر به‌کارگیری دانشجویان در تمام کنش‌های دانشگاه تاکید کرد و گفت: مدلی را مدنظر داریم که در آن دانشجو و آینده دانشجو اساس کار است، دانشجو کسی نیست که فقط شهریه بدهد و بیاید در کلاس بنشیند بلکه دانشجو عنصری است که در فرآیند کنش‌های دانشگاه باید مورد توجه قرار گرفته و به اشتغال او توجه شود.

ادامه مطلب
طهرانچی: دنیای جدید دنیای حاکمیت فرامرزی است

طهرانچی: دنیای جدید دنیای حاکمیت فرامرزی است

دکتر محمدمهدی طهرانچی عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تاکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به آینده جوانان مسئول است.

ادامه مطلب