اخبار و رویدادها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می کند: دومین هماورد هنر عاشورایی در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می کند: دومین هماورد هنر عاشورایی در دانشگاه آزاد اسلامی

در آستانه اربعین حسینی حوزه معاونت فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با همکاری معاونت دانشجویی فرهنگی این واحد بزرگ دانشگاهی دومین هماورد هنر عاشورایی را را برگزار می کند.

ادامه مطلب
تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با درخشش مربی- بازیکن خود در مسابقات منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی قهرمان شد

تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با درخشش مربی- بازیکن خود در مسابقات منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی قهرمان شد

تیم تنیس روی میز واحد تهران مرکزی با درخشش علی اکبر زندی، مربی- بازیکن خود در مسابقات منطقه ۸ دانشگاه آزاد اسلامی با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت و عنوان فنی ترین بازیکن مسابقات را به خود اختصاص داد.

ادامه مطلب