اهداف دانشگاه

اهداف راهبردی واحد در سال 93

-مطرح شدن به عنوان یک واحد دانشگاهی معتبر در کشور

- وارد شدن به حوزه های جدید علم و فن آوری و اجرایی کردن گفتمان تولید علم

-ایجاد بستر مناسب فرهنگی و اخلاقی جهت پرورش و ارتقاء خصلت های درونی افراد به عنوان یکی از

    پیش نیاز های توسعه علمی کشور

- اصلاح و بروز رسانی رشته ها و برنامه های درسی بر اساس نیازجامعه و نظارت برارتقای کیفی

-ارتقای سطح پژوهش از طریق توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی درهر دانشکده

-توسعه فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت و نو آوری

-بهبود هرم هیات علمی

-ترویج تخصصی گرایی در واحد

-مدیریت صحیح و کارآمد منابع مالی واحد و تلاش جهت ایجاد منابع مالی جدید) غیر شهریه ای(

-بهبود و توسعه نظام نیروی انسانی با رویکرد توانمندسازی و بالندگی مستمر

-گسترش و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی

-افزایش تعاملات و همکاری های علمی و پژوهشی ملی و فراملی دانشگاه

-افزایش مستمر سطح مشارکت ورضایت مندی دانشجویان، اساتید و کارکنان

-بهبود زیرساخت های فیزیکی و فضاهای مناسب

 

ارزش های محوری واحد در سال 93

· مسئولیت پذیری و پاسخگویی

· اعتدال گرایی

· فعالیت های گروهی و مشارکت برپایه نظم، تعهد و سخت کوشی

· دانشجو محوری

· خلاقیت و نوآوری

· بهبود مستمر

· حفظ کرامت و منزلت سرمایه انسانی در واحد و پیروی از آموزه های اسلامی و مقررات

· کیفیت درارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

· کارآفرینی

تعداد بازدید:۲۶۷۸