مجتمع آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)

 

مجتمع دانشگاهی  آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) :

 

دانشکده فنی ومهندسی : میدان پونک – بلوار همیلا- خیابان اورگ -تلفن:۴۴۶۰۰۰۷۰

 

 

تعداد بازدید:۹۴۷۱۰