مجتمع ولیعصر

 

مجتمع دانشگاهی ولیعصر(عج):


• دانشکده ادبیات وعلوم انسانی :میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند- جنب بیمارستان بوعلی- پ ۴۴۹۲ کدپستی ۳۴۳۵۳- ۱۷۱۱۷ تلفن:۳۳۷۸۳۳۸۸
 

تعداد بازدید:۱۴۲۸۲۱