دانشکده ها

 آدرس دانشکده های واحد تهران مرکزی:

 

- دانشکده زبانهای خارجی: شهرک قدس(غرب سابق)- خ ایران زمین- خ مهستان- بالاتراز کلانتری۱۳۴- کدپستی۳۴۱۸۱- ۱۴۶۵۸تلفن:۸۸۰۷۹۶۳۶

 

- دانشکده علوم پایه: میدان پونک – بلوار همیلا- خیابان اورگ

 

- دانشکده علوم سیاسی: سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت – دانشکده علوم سیاسی

 

- دانشکده مدیریت: سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت – دانشکده مدیریت

 

- دانشکده اقتصاد و حسابداری: سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت - دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

- دانشکده هنر: خ انقلاب- نبش خ فلسطین- پلاک ۹- کدپستی۳۳۱۱۶- ۱۴۱۶۹ تلفن:۶۶۴۶۸۵۵۰

 

- دانشکده حقوق: سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت - دانشکده حقوق

 

–دانشکده تربیت بدنی : سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

- دانشکده فنی ومهندسی : میدان پونک – بلوار همیلا- خیابان اورگ -تلفن:۴۴۶۰۰۰۷۰

 

- دانشکده معماری و شهر سازی : اشرفی اصفهانی - بالاتر از میدان پونک - بلوار امام حسن (ع)- مجتمع دانشگاهی نیایش - تلفن : 44600147

 

- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی : میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند- جنب بیمارستان بوعلی- پ ۴۴۹۲ کدپستی ۳۴۳۵۳- ۱۷۱۱۷ تلفن:۳۳۷۸۳۳۸۸

 

- دانشکده روانشناسی: سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت - دانشکده روانشناسی

 

- دانشکده علوم اجتماعی : سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت - دانشکده علوم اجتماعی

 

  دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه: سوهانک –بلوار ارتش – میدان قائم – خیابان خندان – خیابان سلمان مجتمع دانشگاهی ولایت – دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه