دانشکده ها

تعداد بازدید:۵۱۰۴۰۵

 آدرس دانشکده های دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی:

 

مجتمع دانشگاهی ولایت ( سوهانک )

 

- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی : بزرگراه امام علی(ع) –بلوار ارتش – خیابان شهید سوهانی - مجتمع دانشگاهی ولایت

- دانشکده اقتصاد و حسابداری: بزرگراه امام علی(ع) –بلوار ارتش – خیابان شهید سوهانی - مجتمع دانشگاهی ولایت

- دانشکده حقوق: بزرگراه امام علی(ع) –بلوار ارتش – خیابان شهید سوهانی - مجتمع دانشگاهی ولایت

- دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی : بزرگراه امام علی(ع) –بلوار ارتش – خیابان شهید سوهانی - مجتمع دانشگاهی ولایت

- دانشکده علوم اجتماعی : بزرگراه امام علی(ع) –بلوار ارتش – خیابان شهید سوهانی - مجتمع دانشگاهی ولایت

- دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه: بزرگراه امام علی(ع) –بلوار ارتش – خیابان شهید سوهانی - مجتمع دانشگاهی ولایت

- دانشکده علوم سیاسی: بزرگراه امام علی(ع) –بلوار ارتش – خیابان شهید سوهانی - مجتمع دانشگاهی ولایت

- دانشکده مدیریت: بزرگراه امام علی(ع) –بلوار ارتش – خیابان شهید سوهانی - مجتمع دانشگاهی ولایت

- دانشکده هنر: بزرگراه امام علی(ع)- بلوار ارتش- خیابان شهید سوهانی- مجتمع دانشگاهی ولایت

 

مجتمع دانشگاهی آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره)

 - دانشکده فنی ومهندسی : اشرفی اصفهانی - بالاتر از میدان پونک - بلوار امام حسن (ع)- مجتمع دانشگاهی نیایش -تلفن : ۴۴۶۰۰۰۷۰

- دانشکده معماری و شهر سازی : اشرفی اصفهانی - بالاتر از میدان پونک - بلوار امام حسن (ع)- مجتمع دانشگاهی نیایش - تلفن : 44600147

- دانشکده علوم پایه: اشرفی اصفهانی - بالاتر از میدان پونک - بلوار امام حسن (ع)- مجتمع دانشگاهی نیایش - تلفن : 44600130

 

مجتمع دانشگاهی انقلاب

- دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

- دانشکده زبانهای خارجی

-آدرس: خیابان انقلاب، تقاطع شریعتی(پیچ شمیران)